Bouwen kunnen er wel meer

MAAR WIJ MAKEN

HET VERSCHIL

Wanneer uw woningvoorraad technisch en functioneel niet meer aantrekkelijk is, is Blokje Om de oplossing.
Een bewezen product met al meer dan 100 gerealiseerde woningen met 5 echt onderscheidende USP’s.

Klein-
schaligheid
Flexibiliteit
Subsidie-
optimalisatie
Alles nieuw
Klaar voor
de toekomst

2 Volop flexibiliteit aan de voorkant

3 Volop flexibiliteit aan de voorkant

4 Volop flexibiliteit aan de voorkant

5 Volop flexibiliteit aan de voorkant

VOOR WELKE UITDAGINGEN STAAT
UW CORPORATIE IN DE NABIJE TOEKOMST?

Graag ga ik met u in gesprek
074 700 21 24

JEROEN DE BLOK

DICK MOL
Directeur WBO Wonen

Voor ons zijn de succesfactoren van dit product de korte duur van het bouwproces en dat we de bewoners ontzorgen.